TCMB na ba�lan�lamad�.
Access is denied.

Esiad
 

 

  30 Mays 2013 ESAD Bakan, TSAD'n Ynetim Kurulu toplantsna katld.
       Haberin devam iin tklayn.  

  30 Nisan 2013 ESAD, ABD TCARET MSTEARI MCHAEL A.LALLY LE BR ARAYA GELD.
       Haberin devam iin tklayn.  

  08 Nisan 2013 ESADA, A.B.D. BYKELLNDEN "TEEKKR MEKTUBU"
       Haberin devam iin tklayn.  

  30 Mart 2013 ESAD, TURKONFED GENEL KURULU'NA KATILDI
       Haberin devam iin tklayn.  

  29 Mart 2013 ESAD Bakan Aydn BANDIRMA Uluda Ekonomi Zirvesine katld.
       Haberin devam iin tklayn.  

Sayfa : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
    

 
 
 
 
 
  Al   Sat
      EURO    
       USD